Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava, usmerenih ka podršci inicijativama koje doprinose očuvanju životne sredine i stvaranju održive budućnosti. Ova inicijativa, koja se sprovodi u okviru četvrtog kvartala 2023. godine, fokusira se na područje ponovne upotrebe i iskorišćenja otpada kao sekundarne sirovine, energetske efikasnosti, kao i proizvodnju ekološki prihvatljivih kesa – tregerica.

Naša firma specijalizuje se za pružanje usluga analize i izrade konkursne dokumentacije u oblasti životne sredine, posebno fokusiranih na javne konkurse Ministarstva zaštite životne sredine. Sa dubokim razumevanjem važećih propisa, Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava i Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada, pružamo stručnu podršku u identifikaciji relevantnih oblasti za apliciranje.

Naš tim stručnjaka analizira vaše projekte vezane za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada, tretman otpada radi dobijanja energije i proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu. Naša usluga obuhvata sve korake, od istraživanja potreba i identifikacije područja za apliciranje, do detaljne analize zahteva konkursa i strateškog pristupa izradi konkursne dokumentacije.

Poveravanjem analize i izrade konkursne dokumentacije našem iskusnom timu, omogućavate sebi da maksimalno iskoristite potencijal podsticajnih sredstava Ministarstva zaštite životne sredine, dok istovremeno osiguravate usklađenost sa važećim propisima i standardima u oblasti životne sredine. Kontaktirajte nas kako bismo zajedno doprineli ostvarivanju vaših ciljeva u ovoj važnoj sferi društvene odgovornosti.

Podsticajna Sredstva za Otpadnu Gumu i Energetsku Efikasnost

Ponovna upotreba i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine

Ministarstvo podržava inicijative koje promovišu ponovnu upotrebu otpadne gume, doprinoseći smanjenju ukupnog otpada i očuvanju prirodnih resursa. Projekti koji pružaju inovativna rešenja za korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine imaju potencijal da transformišu industriju i smanje ekološki otisak.

Tretman otpadnih guma radi dobijanja energije

Energetska efikasnost je ključna u postizanju održivog okvira. Projekti usmereni ka tretmanu otpadnih guma radi dobijanja energije ne samo da smanjuju količinu otpada, već i pridonose stvaranju resursa za čistu energiju.

Reciklaža Otpadnih Ulja i Elektronske Opreme

Ponovna upotreba, reciklaža i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine

Inicijative koje se bave otpadnim uljima kao sekundarnom sirovinom zaslužuju podršku, jer doprinose smanjenju zagađenja i stvaranju resursa iz postojećeg otpada.

Tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije

Tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije predstavlja korak ka energetskoj nezavisnosti. Ova inovacija otvara vrata novim mogućnostima u oblasti obnovljive energije.

Ponovna upotreba, reciklaža i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora

Sveobuhvatna briga o otpadu uključuje i održivo upravljanje baterijama. Projekti koji se bave ponovnom upotrebom, reciklažom i iskorišćenjem baterijskog otpada igraju ključnu ulogu u stvaranju ekoloških rešenja.

Ponovna upotreba, reciklaža i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera

Fokusiranje na prenosne akumulatore i startne uređaje dodatno povećava efikasnost upravljanja elektronskim otpadom. Održiva praksa u ovom segmentu igra vitalnu ulogu u očuvanju resursa.

Ponovna upotreba, reciklaža i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme

Ministarstvo podržava projekte koji se bave celovitim pristupom otpadu od električne i elektronske opreme. Ovo uključuje inicijative koje promovišu ponovnu upotrebu, reciklažu i iskorišćenje elektronskog otpada.

Ekološke Kese – Tregerice za Održivu Budućnost
Proizvodnja kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona

Održivost u proizvodnji plastičnih kesa postaje ključna tema. Podsticaji Ministarstva za proizvodnju kesa – tregerica debljine preko 20 mikrona podstiču industriju da pređe na ekološki prihvatljive alternative.

Proizvodnja kesa – tregerica debljine preko 20 mikrona koje sadrže biorazgradive aditive

Dodavanje biorazgradivih aditiva u proizvodnju kesa predstavlja korak napred ka potpunoj održivosti. Ovaj podsticaj podstiče industriju da istraži inovativna rešenja koja kombinuju dugotrajnost i ekološku odgovornost.
Zaključak: Održivost Kroz Inovacije

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije jasno pokazuje predanost očuvanju životne sredine kroz podsticanje inovacija u oblasti upravljanja otpadom i održive proizvodnje. Ove podsticajne mere ne samo da podržavaju ekološke inicijative, već i stvaraju put ka održivoj budućnosti.