Agencija za bezbednost i zdravlje na radu pruža visoko stručnu uslugu upravljanja aspektima bezbednosti i zdravlja na radu za pravna lica koja žele osigurati usklađenost sa najvišim standardima u ovoj oblasti. Ova premijerna usluga je osmišljena s namerom pružanja sveobuhvatne podrške organizacijama u održavanju izuzetnih standarda bezbednosti i zdravlja na radu, te se direktno odražava na unapređenje radnog okruženja i povećanje dobrobiti zaposlenih.

Cilj vođenja poslova bezbednosti i zdravlja na radu je stvaranje radnog okruženja koje minimizira rizik od povreda i bolesti, unapređuje produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih, i garantuje usklađenost sa zakonskim regulativama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Agencija pruža stručnu podršku u implementaciji preventivnih mera i upravljanju svim aspektima bezbednosti na radu

Koraci Vođenja Poslova Bezbednosti i Zdravlja na Radu

 • Inicijalna procena:
 1. Analiza trenutnog stanja bezbednosti i zdravlja na radu.
 2. Identifikacija ključnih oblasti koje zahtevaju posebnu pažnju.
 • Razvoj bezbednosnih Protokola:
 1. Kreiranje prilagođenih planova i protokola bezbednosti na radu.
 2. Implementacija mera za smanjenje rizika i unapređenje radnog okruženja.
 • Obuka i edukacija:
 1. Organizacija obuka za zaposlene o pravilnom postupanju u radnim situacijama.
 2. Edukacija o pravilnoj upotrebi opreme i identifikaciji potencijalnih opasnosti.
 • Sistematsko praćenje i ažuriranje:
 1. Redovno praćenje implementiranih mera i protokola.
 2. Ažuriranje strategija u skladu sa promenama u radnom okruženju ili regulativama.
 • Izveštavanje i dokumentacija:
 • Priprema periodičnih izveštaja o bezbednosti i zdravlju na radu.
 • Vođenje dokumentacije u skladu sa zakonskim zahtevima.

 

Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja niz ključnih poslova kako bi osiguralo da se radnici nalaze u sigurnom i zdravom okruženju tokom obavljanja svojih radnih zadataka.

Njegove odgovornosti su široko definisane i obuhvataju sledeće poslove:

Procena rizika:

 • Identifikacija potencijalnih opasnosti na radnom mestu.

 • Analiza faktora koji mogu dovesti do povreda, bolesti ili nesreća.

 • Procena nivoa rizika i određivanje prioriteta za intervenisanje.

Izrada Akta o proceni rizika:

 • Sastavljanje formalnog dokumenta koji opisuje rezultate procene rizika.

 • Detaljno opisivanje identifikovanih opasnosti, analiza rizika i predlozi za kontrolu i smanjenje rizika.

Implementacija mera kontrole:

 • Razvijanje strategija i mera za smanjenje identifikovanih rizika.

 • Praćenje implementacije tih mera kako bi se osigurala njihova efikasnost.

Obuka i edukacija:

 • Organizacija obuka za zaposlene o bezbednosti i zdravlju na radu.

 • Edukacija zaposlenih o pravilnom korišćenju opreme, postupcima zaštite, i prepoznavanju opasnih situacija.

Saradnja sa zaposlenima:

 • Uključivanje zaposlenih u proces procene rizika kako bi se dobila relevantna povratna informacija.

 • Pravljenje planova i politika bezbednosti koje uzimaju u obzir stvarne potrebe i izazove radnika.

Inspekcije radnih mesta:

 • Redovno obavljanje inspekcija na radnnim mesta kako bi se osiguralo da su sve bezbednosne smernice ispravno implementirane.

 • Identifikacija novih ili promenjenih opasnosti tokom radnih aktivnosti.

Praćenje zakonodavstva:

 • Praćenje promena u zakonodavstvu i regulativama u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu.

 • Obezbeđivanje da organizacija ostane usklađena sa svim relevantnim pravilima.

Istraživanje nesreća i povreda:

 • Sprovođenje istraga o nesrećama na radu i ozbiljnim povredama.

 • Identifikacija uzroka i preduzimanje mera kako bi se sprečile buduće incidente.

Oprema i sredstva zaštite:

 • Preporučivanje i praćenje korišćenja lične zaštitne opreme.

 • Praćenje stanja i efikasnosti bezbednosne opreme i uređaja.

Saradnja sa nadležnim organima:

 • Komunikacija sa inspektorima rada i drugim nadležnim organima.

 • Obezbeđivanje da organizacija zadovoljava sve inspekcijske standarde.

Kontrola radnog okruženja:

 • Praćenje kvaliteta vazduha, buke, temperature i drugih faktora koji mogu uticati na bezbednost i zdravlje radnika.

 • Preduzimanje mera kako bi se održalo zdravo radno okruženje.

Dokumentacija:

 • Vođenje tačne dokumentacije o svim aspektima bezbednosti i zdravlja na radu.

 • Održavanje dosijea o povredama, obukama i inspekcijama.

 

Sve ove odgovornosti čine lice za bezbednost i zdravlje na radu ključnim akterom u očuvanju dobrobiti zaposlenih i stvaranju bezbednog radnog okruženja. Njegova stručnost i angažovanje direktno doprinose smanjenju rizika od povreda i poboljšanju ukupne sigurnosti na radu.

 

Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od strane stručne agencije pruža organizacijama neophodnu podršku u stvaranju sigurnog radnog okruženja. Kroz pažljivu analizu, implementaciju preventivnih mera i redovno praćenje, agencija doprinosi efikasnosti poslovanja i dobrobiti zaposlenih. Ova usluga predstavlja investiciju u dugoročni uspeh organizacije i njenih zaposlenih.