Šta je Plan upravljanja medicinskim otpadom?
 

Plan upravljanja medicinskim otpadom je dokument koji sadrži sveobuhvatne informacije o tome kako se u određenom zdravstvenom ustanovi postupa sa medicinskim otpadom. Ovaj plan treba da obezbedi da se medicinski otpad pravilno odvaja, skladišti, transportuje i vrši tretman, u skladu sa zakonskim propisima i standardima. Plan upravljanja medicinskim otpadom treba da uključuje i procedure za sprečavanje zaraza i širenje zaraznih bolesti, kao i procedure za obuku zaposlenih o tome kako da se pravilno postupa sa medicinskim otpadom.

Plan upravljanja medicinskim otpadom treba da bude prilagođen specifičnostima i potrebama zdravstvene ustanove u kojoj se primenjuje, uključujući veličinu i tip zdravstvene ustanove, vrste medicinskog otpada koji se generišu i stepen rizika od zaraze. Plan treba da obuhvata sve aktivnosti u vezi sa medicinskim otpadom, od njegovog nastanka do uništenja, uključujući odvajanje, skladištenje, transport i tretman medicinskog otpada.

Plan upravljanja medicinskim otpadom treba da sadrži detaljne procedure za odvajanje medicinskog otpada od drugog otpada, kako bi se obezbedilo da se medicinski otpad pravilno odvoji i skladišti, kao i da se spreči širenje zaraznih bolesti. Plan treba da sadrži i procedure za transport medicinskog otpada do mesta gde će biti uništen, kao i da uključuje procedure za obuku zaposlenih o tome kako da se pravilno postupa sa medicinskim otpadom.

U skladu sa zakonskim propisima, medicinski otpad treba da se uništi u skladu sa propisanim standardima, koji obuhvataju metode uništenja medicinskog otpada, kao što su termička dezinfekcija ili mehaničko-biološka dezinfekcija. Plan upravljanja medicinskim otpadom treba da sadrži detaljne informacije o tome kako se u određenoj zdravstvenoj ustanovi uništavaju različiti tipovi medicinskog otpada.

 

Obaveza izrade Plana upravljanja medicinskim otpadom?
 

Proizvođač medicinskog otpada dužan je da sačini plan upravljanja medicinskim otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog medicinskog otpada i/ili 200 kg opasnog medicinskog otpada.

Na plan upravljanja medicinskim otpadom iz zdravstvenih ustanova, drugih oblika zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa), drugih pravnih lica, odnosno ustanova u kojima se obavlja zdravstvena zaštita ljudi u skladu sa zakonom, kao i sa njima povezanih medicinskih, obrazovnih i naučno-istraživačkih delatnosti koje proizvode više od 500 kg opasnog medicinskog otpada godišnje, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja uz prethodno pribavljeno mišljenje zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije, a u saradnji sa ministarstvom.

Plan upravljanja medicinskim otpadom iz veterinarskih organizacija i objekata u kojima se obavlja veterinarska delatnost odobrava ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i ovim zakonom.

 

 Šta sadrži Plan upravljanja medicinskim otpadom?

 

Plan upravljanja medicinskim otpadom treba da sadrži sledeće informacije:

  1. Opis zdravstvene ustanove i njenog rada, uključujući tipove medicinskog otpada koji se generišu i njihovu količinu.
  2. Opis postupaka odvajanja, skladištenja i transporta medicinskog otpada, uključujući opis kontejnera i drugih posuda za medicinski otpad i opis procedura za odvajanje medicinskog otpada od drugog otpada.
  3. Opis metoda uništenja medicinskog otpada, uključujući opis procesa termičke dezinfekcije, mehaničko-biološke dezinfekcije kao i opis procedura za praćenje efikasnosti ovih metoda.
  4. Opis procedura za sprečavanje zaraza i širenja zaraznih bolesti, uključujući opis sigurnosnih mera za zaposlene i druge osobe koje se bave medicinskim otpadom.
  5. Opis procedura za obuku zaposlenih o tome kako da se pravilno postupa sa medicinskim otpadom, uključujući opis sadržaja obuke i načina na koji se obuka sprovodi.
  6. Opis procedura za vođenje evidencije o medicinskom otpadu, uključujući opis načina na koji se vode evidencije o količini medicinskog otpada koji se generiše, o metodama uništenja i o drugim aktivnostima u vezi sa medicinskim otpadom.
  7. Opis mehanizama za praćenje i reviziju Plana upravljanja medicinskim otpadom, uključujući opis načina na koji se vrši praćenje izvršenja plana i opis procedura za reviziju plana.