Organizacija preventivnih pregleda, provere opreme za rad, ispitivanje uslova radne okoline i lekarskih pregleda za zaposlene predstavlja ključnu uslugu koju pružamo našim klijentima kako bismo obezbedili visok nivo bezbednosti i zdravlja na radu. Ova sveobuhvatna usluga uključuje nekoliko ključnih koraka kako bi se efikasno identifikovali i upravljali potencijalni rizici.

 

  1. Planiranje i agendiranje: Prvi korak u organizaciji preventivnih pregleda i provere opreme je pažljivo planiranje. Definišemo periodičnost pregleda i provera u skladu sa specifičnostima industrije i zakonskim zahtevima. Na osnovu toga, kreiramo precizan raspored pregleda za svako radno mesto.

  2. Pregledi opreme za rad: Sprovodimo detaljne provere opreme koju zaposleni koriste u svakodnevnom radu. Ovo uključuje proveru ispravnosti, funkcionalnosti i bezbednosnih karakteristika svake opreme. Identifikujemo potrebu za eventualnim popravkama ili zamena opreme kako bismo obezbedili sigurno radno okruženje.

  3. Ispitivanje uslova radne okoline: Naši stručnjaci sprovode detaljna ispitivanja radne okoline kako bi identifikovali potencijalne opasnosti i utvrdili nivo izloženosti zaposlenih određenim faktorima kao što su buka, hemijske supstance, temperature i druge okolnosti koje mogu uticati na zdravlje zaposlenih.

  4. Lekarski pregledi: Organizujemo redovne lekarske preglede za sve zaposlene kako bismo pratili njihovo zdravstveno stanje i identifikovali eventualne probleme koji mogu biti uzrokovani radnim aktivnostima. Ovi pregledi obuhvataju opšte zdravstveno stanje, kao i posebne preglede u skladu sa specifičnostima radnih zadataka.

  5. Izrada izveštaja i preporuka: Na osnovu sprovedenih pregleda i ispitivanja, pripremamo detaljne izveštaje koji sadrže identifikovane rizike, nivoe izloženosti, kao i preporuke za poboljšanje. Ovi izveštaji predstavljaju osnovu za donošenje odluka o implementaciji mera bezbednosti i zdravlja na radu.

  6. Implementacija mera bezbednosti: Naš tim pruža podršku tokom implementacije preporučenih mera, uključujući obuku zaposlenih o novim procedurama, upotrebi lične zaštitne opreme, i drugim aspektima koji doprinose poboljšanju bezbednosti na radu.

  7. Redovno praćenje i ažuriranje: Održavamo kontinuiranu saradnju sa klijentima, prateći implementaciju mera i redovno ažurirajući planove i programe kako bi se osigurala dugoročna efikasnost sistema bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Angažovanjem naše agencije za ovu sveobuhvatnu uslugu, klijenti dobijaju stručnu podršku u organizaciji i sprovođenju preventivnih mera, obezbeđujući da radno okruženje bude u skladu sa najvišim standardima bezbednosti i zdravlja na radu. Ovaj pristup ne samo da štiti zaposlene od potencijalnih rizika, već i doprinosi povećanju produktivnosti i dobrobiti zaposlenih.