Šta je Dozvola za upravljanje otpadom i ko mora da je poseduje?

 Dozvola za upravljanje otpadom je dokument koji se izdaje od strane nadležnog organa i koji dozvoljava pravnom licu da obavlja aktivnosti vezane za upravljanje otpadom. To uključuje:

 • izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada;
 • izdavanje dozvole za sakupljanje i transport opasnog otpada;
 • izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada;
 • izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada;
 • izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada;
 • izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada;
 • izdavanje dozvole za odlaganje neopasnog otpada;
 • izdavanje dozvole za odlaganje opasnog otpada.

Dozvola za upravljanje otpadom u Srbiji se izdaje od strane Ministarstva zaštite životne sredine na republičkom nivou kao i autonomna pokrajna i  lokalna samouprava na svojoj teritoriji. Dozvola se može izdati preduzetnicima i pravnim licima koja obavljaju aktivnosti vezane za upravljanje otpadom.

Dozvola za upravljanje otpadom se mora imati ako se obavljaju aktivnosti vezane za upravljanje otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otapdom  (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon i 35/2023)  i drugim propisima. To uključuje sve subjekte koji se bave sakupljanjem, transportom, tretmanom, skladištenjem ili odlaganjem otpada. Izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada je definisana u članu 70. Zakonom o upravljanju otapdom  (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon i 35/2023).

Naš stručni tim koji pruža usluge izradu dozvola za upravljanje otpadom. Možete nam poveriti izradu dozvole za upravljanje otpadom i mi ćemo vam pružiti sveobuhvatnu podršku u procesu dobijanja dozvole. Naš tim će vam pomoći da razumete vaše obaveze kao pravnog lica i pružiti vam stručno vođenje u pripremi potrebne dokumentacije za dobijanje dozvole. Uz našu pomoć, možete biti sigurni da će vaš zahtev za izdavanje dozvole biti pravilno pripremljen i dostavljen nadležnom organu. Naš cilj je da vam olakšamo proces i obezbedimo uspešno dobijanje dozvole za upravljanje otpadom. Slobodno nas kontaktirajte putem naše kontakt stranice kako biste se informisali o našim konsultantskim uslugama i zakazali besplatan sastanak. Nudimo vam stručnost, efikasnost i pouzdanost u pružanju usluga izrade dozvola za upravljanje otpadom, kako biste mogli da se fokusirate na svoje poslovanje uz sigurnost da ispunjavate sve zakonske zahteve u oblasti upravljanja otpadom.

 

Vrste Dozvola za upravljanje otpadom?

 

Za obavljanje jedne ili više delatnosti u oblasti upravljanja otpadom pribavljaju se dozvole, i to:

 • dozvola za sakupljanje otpada;
 • dozvola za transport otpada;
 • dozvola za tretman otpada;
 • dozvola za skladištenje otpada;
 • dozvola za ponovno iskorišćenje;
 • dozvola za odlaganje otpada.

Za obavljanje više delatnosti jednog operatera može se izdati jedna integralna dozvola.

 

Rok važenja Dozvola za upravljanje otpadom?

 

Dozvola postrojenja za tretman otpada, odnosno skladištenje otpada, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada izdaje se na period od deset godina.

Dozvola za sakupljanje ili transport otpada se izdaje na period od pet godina.

Garantujemo brzu i profesionalnu uslugu kod izdavanja dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada, prilagođenu vašim specifičnim zahtevima.

Dozvole se mogu izdavati i za kraći period od deset godina i to za vreme trajanja probnog rada, a za rad novih postrojenja u oblasti upravljanja otpadom koja podležu izdavanju integrisane dozvole, uključujući i period do 240 dana po završetku probnog rada.

Dozvola se može obnoviti na zahtev koji se podnosi 120 dana pre isteka važenja dozvole radi obezbeđenja kontinuiteta važenja dozvole.

 

Oduzimanje Dozvole za upravljanje otpadom?

 

Dozvola se oduzima rešenjem nadležnog organa za izdavanje dozvole, ako se utvrdi da lice koje ima dozvolu:

 1. ne ispunjava uslove iz člana 62. i 70. Zakona o upravljanju otpadom;
 2. ne postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli;
 3. ne postupa u skladu sa zakonom i propisima u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.

 

O oduzimanju dozvole nadležni organ obaveštava javnost.

 

Upravljanje otpadom je važan deo održivog razvoja i zaštite životne sredine. Cilj je da se smanji količina otpada koja se odlaže na deponije i da se poveća količina otpada koja se reciklira i ponovo iskorišćava. To se može postići kroz efikasno upravljanje otpadom i primenom principa “upotreba više puta” i “odgovorno korišćenje i raspolaganje”.

Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom je obaveza svih operatera, kako bi se postigla efikasna i odgovorna praksa upravljanja otpadom. Upravljanje otpadom predstavlja kompleksan proces koji zahteva plansko i sistematsko delovanje kako bi se smanjio negativan uticaj otpada na okolinu i ljudsko zdravlje. Stoga je ključno da operateri prepoznaju svoju odgovornost i aktivno učestvuju u donošenju i implementaciji radnog plana za upravljanje otpadom.

Ukoliko se ne poštuju zakoni i propisi vezani za upravljanje otpadom, subjektu se može odbiti izdavanje dozvole ili se može poništiti postojeća dozvola. Takođe, subjekti koji ne poštuju zakone i propise mogu biti kažnjeni novčanim kaznama i/ili drugim sankcijama.

Ukoliko su Vam potrebne konsultanske usluge za bolje razumevanje vaših obaveza kao pravnog lica i pomoć pri izradi dozvole za upravljanje otpadom koju je potrebno podneti za izdavanje Dozvole, na stranici kontakt možete pronaći informacije ili na početnoj strani zakazati besplatan sastanak.