Bitno je da znamo za početak šta je to nusproizvod?

Nusproizvod je proizvod koji se javlja kao posledica neke druge proizvodne aktivnosti ili procesa, ali nije glavni cilj tog procesa.

Nusproizvod može biti koristan odnosno upotrebljiv ili neupotrebljiv i može biti primarni proizvod u drugom procesu ili se može eliminisati ili obrađivati na neki drugi način.

Industrija proizvodi različite vrste nusproizvoda, a neki od primera su:

 • Kora, piljevina itd. , koji se proizvode prilikom prerade drveta u industriji građevinskog materijala i papira.
 • Koksa i katran su nusproizvodi koji se proizvode u proizvodnji čelika.
 • Prah i čestice metala su nusproizvodi koji se mogu generisati prilikom obrade metala.
 • Nusproizvodi koji se javljaju u proizvodnji hrane uključuju kukuruznu krupicu, stočna hranu, testo za peciva, ulje od raznih vrsta semenki i druge.
 • U proizvodnji papira i kartona, nusproizvodi mogu uključivati otpadne papire i kartone, nepotreban papir i druge materijale.
 • Proizvodnja električne energije iz uglja generiše pepeo i ostale nusproizvode.

Nusproizvodi se mogu koristiti za proizvodnju drugih proizvoda, recikliranje, kompostiranje, proizvodnju goriva, ili se mogu zbrinjavati na neki drugi način, u zavisnosti od toga da li su korisni ili štetni za životnu sredinu.

Svaka industrija ili proizvodni proces se kao tehnološka celina ukoliko se bolje sagledaju su generatori otpada koji po svojim karakteristikama može biti upotrebljiv u nekoj drugoj industriji kao polazna sirovina, takve materije nazivamo nusproizvodom.

 

Potrebno je da definišemo još neke izraze kako bi nam bilo lakše da adekvatno razumemo sam proces registracije nusproizvoda kod nadležnog organa, i to:

 1. proizvodni ostatak je materija ili predmet koji nije ciljano nastao kao rezultat proizvodnog procesa i koji se ne smatra proizvodom već nusproizvodom ili otpadom. Ako je proizvodnja materije ili predmeta rezultat tehničkog izbora proizvođača proizvoda, ne smatra se proizvodnim ostatkom već proizvodom
 2. proizvod je materija ili predmet koji ima određen jasan oblik i dizajn, merljivost i materijalnost (opipljivost) i kojem je u procesu proizvodnje više određena funkcija nego hemijski sastav u smislu propisa kojima se uređuju hemikalije, uključujući i materije nastale u proizvodnom procesu u postrojenju namenjenom za proizvodnju tog proizvoda, odnosno proizvoda ciljano nastalom kao rezultat proizvodnog procesa;
 3. proizvodni proces je svaki postupak koji stvara jedan ili više proizvoda i u kom može nastati jedan ili više proizvodnih ostataka, osim postupka upravljanja otpadom koji se obavlja u stacionarnom ili mobilnom postrojenju za upravljanje otpadom, kao i postupka prečišćavanja otpadnih voda, a koji ne uključuje postupke održavanja, transporta, skladištenja i drugih pratećih postupaka u tim delatnostima;
 4. budući korisnik nusproizvoda je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koji upravlja postrojenjem u kojem se nusproizvod koristi kao takav bez dodatne obrade, ili se prerađuje u proizvod odgovarajućeg kvaliteta uobičajenim industrijskim postupcima koji ne uključuju postupke odvajanja neželjenih ili opasnih sastojaka, ili se koristi kao sirovina za neki drugi proizvodni proces;
 5. specifikacija je dokument koji sadrži podatke o kvalitetu i svojstvima sirovine koji su neophodni za proizvodnju proizvoda odgovarajućeg kvaliteta ili zahteve za proizvod u skladu sa njegovom nameravanom upotrebom;
 6. uobičajeni industrijski postupak je industrijski postupak čija je svrha proizvodnja proizvoda (npr. filtracija, pranje, sušenje, usitnjavanje, prosejavanje, mešanje sa drugim materijalom, kontrola kvaliteta proizvoda i sl. ) koji preduzima proizvođač nusproizvoda ili budući korisnik nusproizvoda i koji nije postupak reciklaže otpada;
 7. sistem upravljanja je sistem koji je u skladu sa nacionalno ili međunarodno priznatim standardima (npr. ISO , SRPS ISO itd. )uspostavljen da bi se obezbedio kvalitet nusproizvoda, a koji je definisan i dokumentovan u zahtevu za upis nusproizvoda u Registar nusproizvoda;

 

Koji su to kriterijumi koji određuju nusproizvod?

 • da je dalja upotreba te materije ili predmeta sigurna;
 • da se materija ili predmet može upotrebiti direktno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima, koji ne uključuju postupke odvajanja neželjenih ili opasnih sastojaka
 • da je materija ili predmet nastao kao sastavni deo proizvodnog procesa
 • da je dalja upotreba materije ili predmeta dozvoljena, odnosno nije zabranjena, da materija ili predmet ispunjava sve relevantne zahteve u pogledu proizvoda, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi za tu konkretnu upotrebu i da neće dovesti do štetnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi
 • akta kojim se utvrđuje da materija ili predmet za koji se traži upis u Registar nusproizvoda odgovara specifikaciji.
   

Koje obaveze moraju da ispune vlasnici i/ili drugi držaoci nusproizvoda?

Vlasnici i/ili drugi držaoci materije ili predmeta koji je upisan u Registar nusproizvoda imaju obavezu da do 31. marta tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o nusproizvodima na Obrascu - Izveštaj o nusproizvodima.

 

Kako se vrši registracija nusproizvoda?

Registracija nusproizvoda, odnosno proizvoda koji nisu osnovni proizvodi, već su nusproizvodi koji nastaju tokom proizvodnje ili prerade, vrši se putem nadležne regulatorne agencije.

Uopšteno, postupak registracije nusproizvoda uključuje sledeće korake:

 • Identifikacija regulatorne agencije: Prvi korak je identifikovati regulatornu agenciju koja je nadležna za registraciju nusproizvoda, u Srbiji je ta nadležnost na Agenciji zaštite životne sredine.
 • Priprema dokumentacije: Sledeći korak je priprema dokumentacije potrebne za registraciju nusproizvoda. Ova dokumentacija obično uključuje detaljan opis proizvoda, sastav, metode proizvodnje, metode testiranja, sigurnosne informacije i druge relevantne informacije,
 • Podnošenje zahteva: Nakon što pripremite dokumentaciju, možete podneti zahtev za registraciju nusproizvoda regulatornoj agenciji. Ovaj zahtev obično uključuje detaljan opis proizvoda, dokumentaciju i potvrde o sigurnosti, kao i informacije o proizvodnji i distribuciji.
 • Pregled i odobrenje: Nakon što podnesete zahtev, regulatorna agencija će pregledati vašu dokumentaciju i provesti testiranja kako bi se osigurala sigurnost i usklađenost s regulatornim zahtevima. Ako vaš nusproizvod zadovoljava sve kriterijume, biće odobren za registraciju.

Postupak registracije nusproizvoda može biti složen i vremenski zahtevan, ali je nužan kako bi se osigurala sigurnost i usklađenost s regulatornim zahtevima.

Naša agencija vam nudi uslugu vođenja celokupnog postupka registracije nusproizvoda. Ako se obratite nama, mi ćemo vam pružiti stručnu podršku, pomoć u pripremi dokumentacije, podnošenju zahteva regulatornoj agenciji, kao i pregled i odobrenje vašeg nusproizvoda.

Naš cilj je osigurati profesionalnu i efikasnu registraciju, kako biste mogli sigurno i legalno vršiti distribuciju vašeg nusproizvoda. Kontaktirajte nas danas da bismo zajedno započeli proces registracije vašeg nusproizvoda.