Vodič za registraciju nusproizvoda

Saznajte sve što treba znati o registraciji nusproizvoda

Bitno je da znamo za početak šta je to nusproizvod?

 

Nusproizvod je proizvod koji se javlja kao posledica neke druge proizvodne aktivnosti ili procesa, ali nije glavni cilj tog procesa.

Nusproizvod može biti koristan odnosno upotrebljiv ili neupotrebljiv i može biti primarni proizvod u drugom procesu ili se može eliminisati ili obrađivati na neki drugi način.

Industrija proizvodi različite vrste nusproizvoda, a neki od primera su:

 1. Kora, piljevina itd.,  koji se proizvode prilikom prerade drveta u industriji građevinskog materijala i papira.
 2. Koksa i katran su nusproizvodi koji se proizvode u proizvodnji čelika.
 3. Prah i čestice metala su nusproizvodi koji se mogu generisati prilikom obrade metala.
 4. Nusproizvodi koji se javljaju u proizvodnji hrane uključuju kukuruznu krupicu, stočna hranu, testo za peciva, ulje od raznih vrsta semenki i druge.
 5. U proizvodnji papira i kartona, nusproizvodi mogu uključivati otpadne papire i kartone, nepotreban papir i druge materijale.
 6. Proizvodnja električne energije iz uglja generiše pepeo i ostale nusproizvode.

Nusproizvodi se mogu koristiti za proizvodnju drugih proizvoda, recikliranje, kompostiranje, proizvodnju goriva, ili se mogu zbrinjavati na neki drugi način, u zavisnosti od toga da li su korisni ili štetni za životnu sredinu.

Svaka industrija ili proizvodni proces se kao tehnološka celina ukoliko se bolje sagledaju su generatori otpada koji po svojim karakteristikama može biti upotrebljiv u nekoj drugoj industriji kao polazna sirovina, takve materije nazivamo nusproizvodom.

 

Potrebno je da definišemo još neke izraze kako bi nam bilo lakše da adekvatno razumemo sam proces registracije nusproizvoda kod nadležnog organa, i to:

 

1 ) proizvodni  ostatak  je  materija  ili  predmet  koji  nije  ciljano  nastao  kao  rezultat  proizvodnog  procesa  i  koji  se  ne  smatra  proizvodom  već  nusproizvodom  ili  otpadom. Ako  je  proizvodnja  materije  ili  predmeta  rezultat  tehničkog  izbora  proizvođača  proizvoda,  ne  smatra  se  proizvodnim  ostatkom  već  proizvodom;

2 ) proizvod  je  materija  ili  predmet  koji  ima  određen  jasan  oblik  i  dizajn,  merljivost  i  materijalnost  (opipljivost) i  kojem  je  u  procesu  proizvodnje  više  određena  funkcija  nego hemijski  sastav  u  smislu  propisa  kojima  se  uređuju  hemikalije,  uključujući  i   materije  nastale  u  proizvodnom  procesu  u  postrojenju  namenjenom  za  proizvodnju  tog  proizvoda,  odnosno proizvoda  ciljano  nastalom  kao  rezultat  proizvodnog  procesa;

3 ) proizvodni  proces  je  svaki  postupak  koji  stvara  jedan  ili  više  proizvoda  i u  kom  može  nastati  jedan  ili  više  proizvodnih  ostataka,  osim  postupka  upravljanja  otpadom  koji  se  obavlja  u  stacionarnom  ili  mobilnom  postrojenju  za upravljanje otpadom,  kao  i  postupka  prečišćavanja  otpadnih  voda, a  koji  ne  uključuje  postupke  održavanja,  transporta,  skladištenja  i  drugih  pratećih  postupaka  u  tim  delatnostima;

4 ) budući  korisnik  nusproizvoda  je  pravno  ili  fizičko  lice,  odnosno  preduzetnik  koji  upravlja  postrojenjem  u  kojem  se  nusproizvod  koristi  kao  takav  bez  dodatne  obrade,  ili  se  prerađuje  u  proizvod  odgovarajućeg  kvaliteta  uobičajenim  industrijskim  postupcima  koji  ne  uključuju  postupke  odvajanja  neželjenih  ili  opasnih  sastojaka,  ili  se  koristi  kao  sirovina  za   neki  drugi  proizvodni  proces;

5 ) specifikacija  je  dokument  koji  sadrži  podatke  o  kvalitetu  i  svojstvima  sirovine  koji  su  neophodni  za  proizvodnju  proizvoda  odgovarajućeg  kvaliteta  ili  zahteve  za  proizvod  u  skladu  sa  njegovom  nameravanom  upotrebom;

6 ) uobičajeni  industrijski  postupak  je  industrijski  postupak  čija  je  svrha  proizvodnja  proizvoda  (npr. filtracija,  pranje,  sušenje,  usitnjavanje,  prosejavanje,  mešanje  sa  drugim  materijalom,  kontrola  kvaliteta  proizvoda  i  sl.) koji  preduzima  proizvođač  nusproizvoda  ili  budući  korisnik  nusproizvoda  i  koji  nije  postupak  reciklaže  otpada;

7 ) sistem  upravljanja  je  sistem  koji  je  u  skladu  sa  nacionalno  ili  međunarodno  priznatim  standardima  (npr. ISO , SRPS ISO  itd.)
uspostavljen  da  bi  se  obezbedio  kvalitet  nusproizvoda, a  koji  je  definisan  i  dokumentovan  u  zahtevu  za  upis  nusproizvoda   Registar  nusproizvoda;

 

Koji su to kriterijumi koji određuju nusproizvod?

 • da  je  dalja  upotreba  te  materije  ili  predmeta  sigurna;
 • da  se  materija  ili  predmet  može  upotrebiti  direktno  bez  dodatne  obrade,  osim  uobičajenim  industrijskim  postupcima,  koji  ne  uključuju  postupke  odvajanja  neželjenih  ili  opasnih  sastojaka;
 • da  je  materija  ili  predmet  nastao  kao  sastavni  deo  proizvodnog  procesa;
 • da  je  dalja  upotreba  materije  ili  predmeta  dozvoljena,  odnosno  nije  zabranjena,  da  materija  ili  predmet  ispunjava  sve  relevantne  zahteve  u  pogledu  proizvoda,  zaštite  životne  sredine  i  zdravlja  ljudi  za  tu  konkretnu  upotrebu  i  da  neće  dovesti  do  štetnih  posledica  po  životnu  sredinu  ili  zdravlje  ljudi;
 • akta  kojim  se  utvrđuje  da  materija  ili  predmet  za  koji  se  traži  upis  u  Registar  nusproizvoda  odgovara  specifikaciji.
 

Koje obaveze moraju da ispune vlasnici i/ili drugi držaoci nusproizvoda?

Vlasnici i/ili drugi držaoci materije ili predmeta koji je upisan u Registar nusproizvoda imaju obavezu da do 31. marta tekuće kalendarske godine  za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o nusproizvodima na Obrascu – Izveštaj o nusproizvodima.
 

Kako se vrši registracija nusproizvoda?

Registracija nusproizvoda, odnosno proizvoda koji nisu osnovni proizvodi, već su nusproizvodi koji nastaju tokom proizvodnje ili prerade,  vrši se putem nadležne regulatorne agencije.

Uopšteno, postupak registracije nusproizvoda uključuje sledeće korake:

 
 • Identifikacija regulatorne agencije: Prvi korak je identifikovati regulatornu agenciju koja je nadležna za registraciju nusproizvoda, u Srbiji je ta nadležnost na Agenciji zaštite životne sredine.
 • Priprema dokumentacije: Sledeći korak je priprema dokumentacije potrebne za registraciju nusproizvoda. Ova dokumentacija obično uključuje detaljan opis proizvoda, sastav, metode proizvodnje, metode testiranja, sigurnosne informacije i druge relevantne informacije,
 • Podnošenje zahteva: Nakon što pripremite dokumentaciju, možete podneti zahtev za registraciju nusproizvoda regulatornoj agenciji. Ovaj zahtev obično uključuje detaljan opis proizvoda, dokumentaciju i potvrde o sigurnosti, kao i informacije o proizvodnji i distribuciji.
 • Pregled i odobrenje: Nakon što podnesete zahtev, regulatorna agencija će pregledati vašu dokumentaciju i provesti testiranja kako bi se osigurala sigurnost i usklađenost s regulatornim zahtevima. Ako vaš nusproizvod zadovoljava sve kriterijume, biće odobren za registraciju.

Postupak registracije nusproizvoda može biti složen i vremenski zahtevan, ali je nužan kako bi se osigurala sigurnost i usklađenost s regulatornim zahtevima.

Naša agencija vam nudi uslugu vođenja celokupnog postupka registracije nusproizvoda. Ako se obratite nama, mi ćemo vam pružiti stručnu podršku, pomoć u pripremi dokumentacije, podnošenju zahteva regulatornoj agenciji, kao i pregled i odobrenje vašeg  nusproizvoda.

Naš cilj je osigurati profesionalnu i efikasnu registraciju, kako biste mogli sigurno i legalno vršiti distribuciju vašeg nusproizvoda. Kontaktirajte nas danas da bismo zajedno započeli proces registracije vašeg nusproizvoda.

 
 

Da li ste spremni?

Započnite novi projekat

Zašto čekati?

Hajde da pričamo o poslu

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno dostupna. Obavezna polja su označena *