Ova uredba postavlja jasne smernice za operatere u oblasti upravljanja otpadom, definišući specifičnosti finansijskih garancija i ekvivalentnog osiguranja. Delatnosti obuhvaćene ovom uredbom uključuju sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje, odlaganje otpada, prekogranično kretanje otpada, trgovinu i posredništvo.

Član 2 pruža ključne pojmove poput finansijske garancije banke i osiguranja, definirajući uloge nalogodavca, ugovarača, izdavaoca, korisnika i drugih učesnika u procesu. Ovaj deo teksta ima za cilj olakšati razumevanje svakodnevnih termina koji se koriste u vezi sa garancijama i osiguranjem.

U skladu sa Članom 3, operateri, trgovci, posrednici i nova postrojenja u oblasti upravljanja otpadom imaju obavezu da prilikom apliciranja za dozvolu ili upis u registar dostave finansijsku garanciju ili ekvivalentno osiguranje. Ovaj segment informiše o odgovornosti subjekata da obezbede sredstva potrebna za nesmetano obavljanje svojih delatnosti.

Član 4 razrađuje sastav finansijske garancije banke i osiguranja, ističući ključne informacije kao što su naziv izdavaoca, nalogodavca, korisnika, iznos, rok važenja i obaveze izdavaoca. Cilj ovog dela teksta je pružiti jasnost i sigurnost u primeni garancija.

U skladu sa Članom 5, prihodi ostvareni finansijskim garancijama usmeravaju se ka budžetima Republike Srbije, autonomnih pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Takođe, uredba propisuje finansiranje troškova zbrinjavanja, prevoza i održavanja deponije u određenim situacijama.

Članovi 6 i 7 obavezuju nalogodavce finansijske garancije na pridržavanje rokova i obaveznost produženja ili obezbeđivanja nove garancije. Takođe, propisuju iznos garancije izražen u dinarima i formulu za obračun, uz uzimanje u obzir inflacije.

Prema Članu 8, operateri imaju rokove za podnošenje odgovarajućih garancija, obezbeđujući usklađenost sa zakonskim propisima do 2024. ili 2026. godine, u zavisnosti od vrste dozvole ili registrovanja.

Član 9 označava datum stupanja na snagu uredbe, osam dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije.”

Operateri u oblasti upravljanja otpadom i firme koje se bave ovom delatnošću moraju pravilno obezbediti finansijske garancije ili ekvivalentna osiguranja kako bi osigurali pokriće za troškove zbrinjavanja, prevoza, skladištenja i tretmana otpada. Takođe, obavezni su redovno dostavljati odgovarajuće garancije nadležnim organima u skladu s propisanim rokovima, osiguravajući efikasno usmeravanje sredstava ka budžetima Republike Srbije, autonomnih pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.


Ukoliko vam je potrebna stručna podrška ili želite usluge izrade dozvole za upravljanje otpadom, kao i pronalaženje odgovarajućih finansijskih garancija, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka posvećen je pružanju efikasnih rešenja i podrške u postupku obezbeđivanja dozvole za upravljanje otpadom, uz istovremeno nalaženje optimalnih finansijskih rešenja kako biste ispunili sve neophodne uslove. Vaša sigurnost i usklađenost sa propisima su naš prioritet, te smo spremni da vam pružimo stručnu pomoć. Kontaktirajte nas i osigurajte da vaše poslovanje u oblasti upravljanja otpadom bude u skladu sa važećim zakonodavstvom.