Narodna skupština je dobila predloge dva važna zakona – Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Međutim, nema dostupnih informacija o razlozima zbog kojih su ovi zakoni čekali dve godine.

Podsećamo da je Ministarstvo zaštite životne sredine u novembru 2021. godine objavilo Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija o Nacrtu zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Nacrtu zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u periodu od 18. do 28. novembra 2021. godine. Nakon toga, tokom praznika od 24. decembra 2021. do 14. januara 2022. godine, Ministarstvo je organizovalo javnu raspravu i održalo onlajn konferencije za predloge dokumenata. Izveštaji o javnoj raspravi su objavljeni tek u avgustu 2022. godine. Šta se dešavalo sa tim predlozima od tada ostaje nepoznato.

Zakonom je predviđeno da se dokumentacija iz ovih zakona mora dostavljati i putem internet veb prezentacije namenjene informisanju javnosti o podnetim zahtevima i donetim odlukama u postupku procene uticaja. Nadležni organ će u roku od godinu dana od stupanja zakona na snagu uspostaviti ovu veb prezentaciju.

Ministarstvo vodi centralnu elektronsku bazu podataka i centralni veb portal preko kojeg nadležni organi obaveštavaju zainteresovane organe, organizacije i javnost o pokrenutim postupcima procene uticaja, fazama postupka, rokovima i načinima dostavljanja mišljenja, kao i mestu i vremenu održavanja javnih konsultacija, uključujući i prekogranične konsultacije. Takođe, omogućen je elektronski pristup dokumentaciji.

Nadležni organ je obavezan da unosi podatke iz javne knjige u centralnu elektronsku bazu podataka o pokrenutim postupcima, sprovedenim procenama uticaja i donetim odlukama, kao i obaveštenja i drugu dokumentaciju o toku postupka.

Ministarstvo je dužno da osigura nesmetan pristup javnosti centralnoj elektronskoj bazi podataka u skladu sa zakonom.

Takođe, Ministarstvo će u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona uspostaviti centralnu elektronsku bazu podataka i centralni veb portal.

Što se tiče finansiranja, prema dokumentima, za sprovođenje ovog zakona u 2023. godini nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije. Međutim, za 2024. i 2025. godinu biće potrebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije za uspostavljanje i vođenje centralne elektronske baze podataka i centralnog veb portala. Ta sredstva će biti obezbeđena u iznosu od po 1.000.000 RSD godišnje.

U procesu uspostavljanja i rada na centralnoj elektronskoj bazi podataka i centralnom veb portalu će učestvovati postojeći zaposleni.

Napomena: Iako zakon donosi brojna poboljšanja u postupku procene uticaja, postoje pitanja koja bi trebalo razmotriti pre nego što se zakon usvoji.

Želite li osigurati vođenje procesa do dobijanja saglasnosti Studije procene uticaja na životnu sredinu na adekvatan i profesionalan način? Kontaktirajte nas kako bismo vam pomogli u ovom važnom procesu. Naš tim stručnjaka je specijalizovan za pružanje visokokvalitetnih usluga u oblasti procene uticaja na životnu sredinu i obezbeđivanja potrebnih dozvola. Pustite nas da vam olakšamo put ka uspešnoj realizaciji vašeg projekta. Kontaktirajte nas danas.