Uvod

Dobrodošli u članak koji će vam pružiti sveobuhvatne informacije o novim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u vezi sa Dozvolama za upravljanje otpadom. U ovom članku detaljno ćemo istražiti kako ove izmene utiču na pravna lica koja se bave upravljanjem otpadom kao operateri. Razmotrićemo nove propise, procedure i očekivanja koja proizlaze iz ovih izmena. Saznajte sve što vam je potrebno kako biste bili u skladu sa zakonom i uspešno upravljali otpadom.

 
Izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom
 

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je danas da je glavni cilj izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom da se propišu stroži uslovi koje proizvođači otpada i operateri upravljanja otpadom moraju da ispunjavaju, kako pre početka, tako i u toku obavljanja delatnost.

Nedavne izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom donose značajne promene u oblasti Dozvola za upravljanje otpadom. Ove izmene su uvedene s ciljem unapređenja sistema upravljanja otpadom, zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa.

 

Vujović je na sednici Skupštine Srbije istakla da mora obezbediti efikasnije izdavanje dozvola

Nova regulativa za Dozvole za upravljanje otpadom
 

Jedna od glavnih promena je uvođenje nove regulative koja se odnosi na Dozvole za upravljanje otpadom. Ova nova regulativa propisuje strože uslove i procedure za dobijanje, produžavanje i oduzimanje dozvola. Pravna lica koja žele da se bave upravljanjem otpadom kao operateri moraju biti svesna ovih izmena i prilagoditi svoje poslovanje novim zahtevima.

Takođe, važno je napomenuti da su izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom prepoznati i sledeći postupci tretmana otpada. Ovi postupci uključuju pirolizu otpada, gasifikaciju otpada i plazma postupak.


Da bismo bolje razumeli ove postupke koji su navedeni u pomenutom Zakonu, važno je da se upoznamo s njihovim definicijama koje glase:

 

  • piroliza otpada jeste hemijski proces tokom kojeg dolazi do razlaganja organske frakcije otpada pri povišenoj temperaturi i u odsustvu kiseonika;
  • gasifikacija otpada je proces tretmana otpada pri kome se u prisustvu oksidacionog sredstva (kiseonik, vodena para, itd.) odvija nepotpuna oksidacija (nepotpuno sagorevanje), pri čemu nastaje otpadna gasna smeša;
  • plazma postupak jeste tretman otpada na visokim temperaturama stvorenim električnim lukom, tj. elektropražnjenjem u inertnoj atmosferi, pri čemu se otpad razlaže na gasovite produkte i čvrsti ostakljeni ostatak.

 
Proceduralne izmene za dobijanje dozvola

Najznačajnije izmene i dopune pomenutog zakona odnose se, pre svega, na donošenje pravnog osnova za uređivanje oblasti upravljanja otpadom od građenja i rušenja, koji zbog svoje veličine i volumena zahteva posebno upravljanje u smislu odvajanja, sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana, objasnila je ministarka.

Izmene zakona su takođe dovele do boljeg razumevanja u pripremanju i donošenju pojedinih Planova koji su sastavni deo sveobuhvatne dokumentacije za dobijanje dozvola za upravljanje otpadom.

Da li to znači da je sada potrebno ispuniti strože zahteve u vezi sa dokumentacijom, tehničkom opremom i kapacitetom za obradu otpada, ostaje da vidimo.

Osim toga, operateri mogu očekivati da će biti podvrgnuti strožoj kontroli i redovnom nadzoru kako bi se obezbedilo poštovanje svih propisa i standarda.

 
Šta očekuju pravna lica za upravljanje otpadom – operateri?
Povećana odgovornost i transparentnost

Jedan od glavnih efekata novih izmena zakona je povećanje odgovornosti i transparentnosti pravnih lica za upravljanje otpadom – operatera.

 
Vujović napomenula bitnost finansijskih garancija

U zakonu nije detaljnije spomenuto na koji način će ovaj mehanizam delovati, već je na osnovu člana 59a Zakona o upravljanju otpadom definisan način kojim Vlada utvrđuje vrstu finansijske garancije, ali vrlo je moguće da će biti propisano podzakonskim aktima kao bi ova poluga zakonskog okvira bila ostvarena.

Vlada utvrđuje vrste finansijskih garancija i ekvivalentnog osiguranja kojim se obezbeđuje obavljanje delatnosti upravljanja otpadom (sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada i prekograničnog kretanja otpada, trgovina i posredništvo), izdavaoce i korisnike, sadržinu, uslove izdavanja, korišćenje i povlačenje sredstava obezbeđenja, postupak izvršenja, elemente za utvrđivanje visine i način obračuna, kao i maksimalni iznos osiguranja od građansko-pravne odgovornosti za zagađenje.

Sankcije za nepoštovanje zakona
 

Novi propisi ne donose pooštravanje sankcija za nepoštovanje zakona o upravljanju otpadom. Ministarstvo je trenutno zadovoljno s postojećim kaznama, iako bi možda trebalo razmotriti pojačane aktivnosti po ovom pitanju, kao i ulaganje u ljudske resurse.

Ipak, ovo ne znači da pravna lica koja ne ispune sve zahteve ili ne poštuju propisanu proceduru za upravljanje otpadom ne mogu biti suočena s ozbiljnim kaznama. Sankcije koje se mogu primeniti u ovakvim slučajevima uključuju novčane kazne, privremeno obustavljanje poslovanja ili čak povlačenje dozvola za upravljanje otpadom.

 
Zaključak
 

Nove izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom donose značajne promene za pravna lica koja se bave upravljanjem otpadom kao operateri. Važno je da pravna lica budu upoznata s novim regulativama, procedurama i očekivanjima kako bi bila u skladu sa zakonom. Povećana odgovornost, transparentnost kroz instituciono i regulatorno unapređenje zakona zahtevaju od operatera da unaprede svoje sisteme upravljanja otpadom i prilagode se novim zahtevima.