Dana 23. januara 2024. godine, Ministarstvo zaštite životne sredine je objavilo javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih podsticanju ponovne upotrebe otpada kao sekundarne sirovine ili za proizvodnju energije, kao i za proizvodnju višekratno upotrebljivih kesa, za poslednji kvartal 2023. godine.

Ovaj poziv je usmeren ka podržavanju inicijativa koje promovišu ekološki održive prakse kroz ponovnu upotrebu otpada ili proizvodnju ekološki prihvatljivih alternativa u vidu višekratno upotrebljivih kesa.

Na temelju ovog javnog poziva, kao i posle sprovedene procesa selekcije aplikacija, Komisija zadužena za dodelu podsticajnih sredstava je izvršila konačnu selekciju projekata za poslednjem kvartalu 2023. godine.

U skladu sa konačnom listom odabranih projekata, doneta je odluka o dodeli podsticajnih sredstava za poslednji kvartal 2023. godine, te su sredstva dodeljena u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

Analiza i izrada konkursne dokumentacije u oblasti životne sredine predstavljaju ključni koraci u procesu apliciranja za različite projekte i fondove koji podržavaju inicijative usmerene ka očuvanju životne sredine. Upravo u ovom kontekstu, naša usluga pruža sveobuhvatnu podršku klijentima koji žele da konkurišu za sredstva namenjena ekološkim projektima.

Naš tim stručnjaka poseduje bogato iskustvo u oblasti analize i izrade konkursne dokumentacije, pružajući klijentima precizne informacije o aktuelnim konkursima, njihovim kriterijumima i potrebnim dokumentima. Osim toga, vršimo detaljnu analizu projektnih ideja i predlažemo najefikasnije strategije za njihovu realizaciju, uzimajući u obzir specifičnosti svake situacije i ciljeve klijenata.

Tabela.1 Spisak operatera kojima su odobrena sredstva (u din.)

Naziv operatera za upravljanje otpadomIznos u dinarima (RSD)

Preduzeće za reciklažu elektronskog i električnog otpada „RECEE-O“ društvo sa ograničenom odgovornošću
Beograd-Palilula,  ulica Pančevački put  broj 137, Beograd-Palilula, PIB: 107622625, matični broj: 20838965

978,098.89

Društvo sa ograničenom odgovornošću za ponovnu upotrebu razvrstanih materijala „Eco-Recycling”
Novi Sad, Bulevar Oslobođenja  broj 127/VIII, Novi Sad, PIB: 101628817, matični broj: 08481164

103,189,792.01

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge “Monbat PLC” d.o.o.
Inđija,  ulica Save Kovačevića bb, Inđija, PIB: 104551072, matični broj: 20189843

41,561,562.68

Društvo sa ograničenom odgovornošću za ponovnu upotrebu razvrstanih materijala „Kemoimpex Green“ d.o.o.
Dimitrovgrad, ulica Georgi Dimitrova broj 44, MB: 21734535, PIB: 112763820

12,159,218.05

Privredno društvo „Protekt Point” d.o.o.
Prijepolje,  ulica Bjelopoljski put bb, Prijepolje, PIB: 107878128, matični broj:20888563

523,613.74

Privredno društvo „Strategija Ekološke Trgovine - Reciklaža“ d.o.o.
Beograd,  ulica Slanački put  broj 26, Beograd, PIB: 100006785, matični broj: 17406884

150,937,058.11

Privredno društvo „Plava Frajla” d.o.o.
za ugostiteljstvo i usluge
Novi Sad,  ulica Sutjeska  broj 2, Novi Sad, ogranak „Eko-Sistem”

34,641,882.85

Privredno društvo "Mediapak" d.o.o.
Niš, Bulevar Cara
Konstantina 80-86 , PIB: 106950396, matični broj: 20712139

54,141.04

Privredno društvo „EE Waste Group“ d.o.o.
Novi Sad,  ulica Primorska broj 82a 21138, Novi Sad,  PIB: 110142083,  matični broj: 21305413

35,094,846.82

Privredno društvo „Moravacem” d.o.o.
Popovac, ulica Branka Ristića broj 8, Popovac, Paraćin, PIB: 101094763, matični broj:07112904

4,776,278.01

Privredno društvo „E-Reciklaža 2010” d.o.o.
Niš, Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, Niš, PIB: 106452850, matični broj:20604735

289,913,546.48

Privredno društvo „Eko-Metal” d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Vrdnik,  ulica Iriška  broj 16, Vrdnik PIB: 103376513, matični broj: 08814651

6,625,835.74

„Eko Servis Sistem“ Društvo za konsalting i druge delatnosti d.o.o.
Ćuprija, Doktora Voje Subotića  broj 30, Ćuprija, PIB: 107985989, matični broj: 20910429

11,521,798.77

Privredno društvo „Steel Impex“ d.o.o.
Petrovaradin, ulica Rade Končara broj 1, Petrovaradin, PIB:105667853, matični broj:20429054

4,798,344.14

Privredno društvo „Jablanovica“ d.o.o.
Raška,  ulica Savatija Miloševića  broj 14-16, Raška, PIB: 109078172, matični broj:21123293

42,074,726.50

Dejan Arsenović preduzetnik Ponovna upotreba razvrstanih materijala „NK-Tisa”
Novi Kneževac, ulica Karađorđeva  broj 192, 23330 Novi Kneževac,  PIB: 107539346,  matični broj: 62811935, 

2,052,917.23

Privredno društvo za reciklažu sirovina „Inos-Napredak” d.o.o.
Mišar,  ulica Savska bb, Mišar, Šabac, PIB: 100125241, matični broj: 07249454

1,149,395.00

Privredno društvo „Pneutech“ d.o.o.
Vrbas,  ulica Oktobarska broj 1, 21460 Vrbas, PIB: 100636393,  matični broj: 08180130

2,036,376.73

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu „Božić i sinovi”
Pančevo, ulica Maksima Gorkog  broj 2, Pančevo, PIB: 101050109, matični broj: 08614261

130,385,636.29

Trgovinsko zanatska radnja „Gile” Radiša Milojević Pr Novi Pazar,
S. Trnavci bb, Novi Pazar, Ogranak u Beogradu – Grocka, Leštane, Kružni put  broj 101A, PIB: 101795177, matični broj:54474997

524,930.92