BEJRUT, 5. februar – Kina je u nedelju izdala nove propise kako bi unapredila regulaciju trgovine ugljen-dioksidom i suzbila prevaru podacima o emisijama, ključni deo napora najvećeg svetskog proizvođača gasova staklene bašte da proširi tržište na nove industrijske sektore.

Novi propisi, usvojeni od strane kabineta Kine, biće na snazi od 1. maja i namenjeni su pružanju čvršćeg pravnog okvira za sistem trgovanja emisijama (ETS) koji sada obuhvata oko 5 milijardi metričkih tona godišnjih emisija ugljen-dioksida iz više od 2.000 elektrana. “Može se očekivati jača primena zakona od strane ministarstva zaštite životne sredine i njenih lokalnih partnera nakon što novi propisi stupe na snagu”, rekao je Šon He, advokat sa sedištem u Pekingu koji se specijalizovao za usaglašenost sa propisima o ugljeniku.

Nacionalni ETS Kine omogućava učesnicima da ispune ciljeve emisija kupovinom dozvola od drugih kompanija. Formalno je pokrenut 2021. godine nakon godina odlaganja, delimično zbog zabrinutosti zbog tačnosti podataka. Do kraja prošle godine, ukupno je trgovano 442 miliona tona emisionih dozvola, sa transakcionom vrednošću od skoro 25 milijardi juana (3,5 milijardi dolara), ali potencijal za prevaru ostaje velika briga.

Novi propisi će uspostaviti novi nadzorni sistem i prisiliti učesnike na tržištu da sastave planove za kontrolu kvaliteta podataka. Takođe će dati vlastima više moći da istražuju i kažnjavaju kompanije koje su falsifikovale podatke – uključujući i treće strane koje su uključene u praćenje i verifikaciju emisija. “Sada bi mogli da zaplene nezakonite dobitke i izreknu strože kazne za tržišne zloupotrebe”, rekao je He.

ETS Kine se očekuje da će se proširiti na više od 3.500 kompanija do kraja 2025. godine uključivanjem novih sektora poput cementa i aluminijuma, prema izveštaju o izgledima koji je prošlog meseca objavio Pekinški institut za tehnologiju.

Drugi sektori, uključujući staklo i hemikalije, takođe bi mogli da se pridruže do kraja decenije, navodi se.

Kina, kao najveći emiter ugljen-dioksida na svetu, donosi odlučne korake kako bi se uhvatila u koštac sa prevarama vezanim za podatke o emisijama dok se tržište CO2 sve više proširuje. Ove mere predstavljaju značajan korak ka borbi protiv klimatskih promena i osiguranju transparentnosti u upravljanju emisijama.

Povećana kontrola i kažnjavanje prevara.

Kineska vlada je najavila povećanu kontrolu i strože kazne za kompanije koje manipulišu podacima o emisijama kako bi izbegle svoje obaveze. Ova odluka se poklapa sa sve većom globalnom pažnjom posvećenom borbi protiv klimatskih promena i podsticanjem prelaska na čistije oblike energije.

Izveštavanje za Agenciju zaštite životne sredine je od izuzetne važnosti jer pruža uvid u trenutno stanje sistema upravljanja otpadom u R. Srbiji i identifikuje trendove i potencijalne probleme, te omogućava usmeravanje resursa i donošenje efikasnih mera za donosioca odluka. Kroz kontinuirano praćenje i izveštavanje, zajedno radimo na održivom sistemu i poštovanju odredba regulatorne politike.

Izveštavanje o otpadu se vrši na godišnjem nivou, zakonski propisan rok za podnošenje izveštaja prema Agenciji zaštite životne sredine je 31. mart tekuće godine za prethodnu godinu.

Unapređenje sistema praćenja emisija

Kako bi se osigurala tačnost i pouzdanost podataka o emisijama, Kina radi na unapređenju sistema praćenja emisija štetnih gasova. Ovo uključuje implementaciju naprednih tehnologija koji omogućavaju precizno merenje i praćenje emisija širom zemlje.

Partnerstva sa međunarodnim organizacijama

Kineska vlada takođe gradi partnerstva sa međunarodnim organizacijama i institucijama kako bi razmenila najbolje prakse i iskustva u borbi protiv emisija CO2. Ova saradnja omogućava razmenu resursa i tehnologija koje doprinose efikasnijem upravljanju emisijama štetnih gasova.

Zaključak

Uvodjenjem oštrijih mera protiv prevare podacima o emisijama, Kina pokazuje svoju posvećenost borbi protiv klimatskih promena i zaštiti životne sredine. Ove inicijative ne samo da će doprineti smanjenju emisija CO2, već će takođe osigurati transparentnost i integritet u tržištu CO2, što će koristiti kako ekonomiji tako i životnoj sredini.