Ministar za zaštitu životne sredine je 13. marta 2024. godine donela Pravilnik o vrstama otpada za koje se može podneti zahtev, dozvoljenim postupcima i tehnologijama tretmana za vrste otpada i drugim posebnim elementima za određivanje prestanka statusa otpada kojom se propisuju  vrste otpada za koje se može podneti zahtev za postupak ocenjivanja usaglašenosti, dozvoljenim postupcima i tehnologijama tretmana za vrste otpada i drugi posebni elementi za određivanje prestanka statusa otpada.

 

Šta je prestanak statusa otpada?

Prestanak statusa otpada označava transformaciju otpada iz stanja neprimenljivog u korisnu sirovinu ili proizvod. U osnovi, to znači da otpad više nije samo otpad, već je prerađen u nešto što ima novu upotrebu.

 

Koje su obaveze proizvođača proizvoda?

Proizvođač proizvoda za svaku pošiljku materije ili predmeta daje izjavu o usaglašenosti datu Pravilniku o vrstama otpada za koje se može podneti zahtev, dozvoljenim postupcima i tehnologijama tretmana za vrste otpada i drugim posebnim elementima za određivanje prestanka statusa otpada.

Proizvođač proizvoda za svaku pošiljku materije ili predmeta daje izveštaj o ukidanju statusa otpada datu u Pravilnik o vrstama otpada za koje se može podneti zahtev, dozvoljenim postupcima i tehnologijama tretmana za vrste otpada i drugim posebnim elementima za određivanje prestanka statusa otpada.

 

Kako otpad može da se promeni u prestanka statusa otpada?

Proces prestinja otpada u proizvod uključuje različite tehnike tretmana i recikliranja. Odvojeno sortiranje, prečišćavanje, i recikliranje su samo neki od koraka koji omogućavaju ovu promenu.

 

Vrste otpada koje se koriste kao ulazna sirovina za operacije reciklaže/ponovnog iskorišćenja

Stakleni krš

 • 15 01 07 - staklena ambalaža
 • 17 02 02 - staklo
 • 20 01 02 - staklo

Gvožđe i čelik

 • 15 01 04 – metalna ambalaža
 • 16 01 17 – ferozni metal
 • 16 01 18 – obojeni metal
 • 17 04 05 – gvožđe i čelik
 • 19 10 01 – otpad od gvožđa i čelika
 • 19 10 02 – otpad od obojenih metala
 • 19 12 02 – metali koji sadrže gvožđe
 • 19 12 03 – obojeni metali
 • 20 01 40 – metali

Bakar

 • 17 04 01 - bakar, bronza mesing

Aluminijum

 • 17 04 02 - aluminijum

Vrste otpada koje se koriste kao ulazna sirovina za operacije reciklaže/ponovnog iskorišćenja za agregat klase I:

 • 17 01 01 – beton.

Vrste otpada koje se koriste kao ulazna sirovina za operacije reciklaže/ponovnog iskorišćenja za agregat klase II:

 • 10 11 03 – otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla
 • 15 01 07 – staklena ambalaža
 • 17 01 01 – beton
 • 17 01 02 – cigle
 • 17 01 03 – crep i keramika
 • 17 01 07 – mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06
 • 17 02 02 – staklo
 • 17 03 02 – bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01
 • 17 05 04 – zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03
 • 17 05 06 – iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05
 • 17 05 08 – otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07
 • 17 09 04 – mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03
 • 19 12 05 – staklo
 • 19 12 09 – minerali (npr. pesak i kamen)
 • 20 01 02 – staklo
 • 20 02 02 – zemlja i kamen.

Vrste otpada koje se koriste kao ulazna sirovina za operacije reciklaže/ponovnog iskorišćenja za proizvodnju materijala za nasipanje:

 • 17 01 01 – beton
 • 17 01 02 – cigle
 • 17 01 03 – crep i keramika
 • 17 01 07 – mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06
 • 17 05 04 – zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03.

Vrste otpada koje se koriste kao ulazna sirovina za operacije reciklaže/ponovnog iskorišćenja za pepeo i šljaku u slučaju kada se koriste u građevinarstvu, za proizvodnju betona, asfalta i cementa:

 • 10 01 01 – pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04)
 • 10 01 02 – leteći pepeo od uglja
 • 10 01 03 – leteći pepeo treseta i sirovog drveta
 • 10 01 15 – šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14
 • 10 01 17 – leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16
 • 10 06 01 – šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
 • 19 01 12 – šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11
 • 19 01 14 – leteći pepeo drugačiji od onog navedenog u 19 01 13

 

Kako se dokazuje usaglašenost?

Usaglašenost se dokazuje putem izjava o usaglašenosti koju izdaju sertifikaciona tela. Ove izjave potvrđuju da je proizvod u skladu sa svim tehničkim zahtevima.