Eko takse u Srbiji nisu pretrpele izmene u pogledu iznosa ove godine, ali to ne znači da neće doći do značajnih promena za preduzetnike. U ovom blog postu istražićemo šta se tačno promenilo u okviru propisa o eko taksama, kao i kakav će biti uticaj na preduzetnike različitih kategorija.

Promene u rasporedu preduzetnika po kategorijama

Do sada su preduzetnici plaćali eko taksu kao mikro pravna lica, što je značilo da su plaćali najniže takse u svakoj grupi zagađivača. Međutim, izmenom uredbe, preduzetnici su sada svrstavani u različite kategorije po veličini, prema broju zaposlenih, ukupnom prihodu i aktivi, slično kao i preduzeća.

 

Preduzetnici će sada biti svrstani u četiri grupe:

 • Velika pravna lica i preduzetnici: Ova kategorija podrazumeva preduzetnike koji premašuju dva od tri kriterijuma: broj zaposlenih veći od 250, godišnji poslovni prihodi veći od 40 miliona EUR ili ukupna aktiva veća od 20 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.
 • Srednja pravna lica i preduzetnici: Ova kategorija uključuje preduzetnike koji imaju između 50 i 250 zaposlenih, godišnje poslovne prihode između 10 i 40 miliona EUR, ili ukupnu aktivu između 2,5 i 20 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.
 • Mala pravna lica i preduzetnici: Ova grupa obuhvata preduzetnike koji imaju između 10 i 50 zaposlenih, godišnje poslovne prihode između 2 i 10 miliona EUR, ili ukupnu aktivu između 350.000 i 2,5 miliona evra.
 • Mikro pravna lica i preduzetnici: Ova grupa uključuje preduzetnike koji imaju do 10 zaposlenih, godišnje poslovne prihode manje od 700.000 EUR ili ukupnu aktivu manju od 350.000 evra.

 

Izmene u iznosima eko taksi

Izmenom uredbe, preduzetnici u svim kategorijama moraju platiti eko taksu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji im se pripisuje na osnovu njihovih delatnosti.

Takse su raspoređene u tri grupe na osnovu uticaja na životnu sredinu:

Veliki negativni uticaj na životnu sredinu: Za ovu grupu preduzetnici će morati platiti sledeće iznose eko taksi:

 • Velika pravna lica i preduzetnici: 2.000.000 dinara
 • Srednja pravna lica i preduzetnici: 500.000 dinara
 • Mala pravna lica i preduzetnici: 200.000 dinara
 • Mikro pravna lica i preduzetnici: 20.000 dinara


Srednji negativni uticaj na životnu sredinu: U ovoj grupi iznosi eko taksi su:

 • Velika pravna lica i preduzetnici: 1.000.000 dinara
 • Srednja pravna lica i preduzetnici: 250.000 dinara
 • Mala pravna lica i preduzetnici: 100.000 dinara
 • Mikro pravna lica i preduzetnici: 10.000 dinara

Mali negativni uticaj na životnu sredinu: Za ovu grupu preduzetnici će morati platiti sledeće iznose eko taksi:

 • Velika pravna lica i preduzetnici: 500.000 dinara
 • Srednja pravna lica i preduzetnici: 125.000 dinara
 • Mala pravna lica i preduzetnici: 50.000 dinara
 • Mikro pravna lica i preduzetnici: 5.000 dinara

 

Skraćen rok za podnošenje prijave

Jedna od značajnih promena je skraćen rok za podnošenje prijave za utvrđivanje godišnje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Privrednici moraju podneti prijavu do 30. aprila, umesto do 31. jula, kako je bilo do sada.

Ova izmena je uvedena izmenama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara usvojenim u oktobru 2023. Preduzetnici treba da budu pažljivi i pravovremeno podnesu prijavu kako bi izbegli potencijalne kazne ili dodatne troškove.

 

Uticaj na preduzetnike

Izmene u iznosima eko taksi i rasporedu preduzetnika u različite kategorije na osnovu njihove veličine i uticaja na životnu sredinu imaće značajan uticaj na poslovanje preduzetnika u Srbiji. Preduzetnici koji su do sada plaćali najniže takse sada će se suočiti sa višim troškovima, posebno ako su svrstani u kategorije sa većim negativnim uticajem na životnu sredinu.

Na primer, preduzetnici koji posluju u delatnostima sa velikim negativnim uticajem na životnu sredinu do sada su plaćali 20.000 dinara, ali sada, ako su svrstani u kategoriju malih pravnih lica i preduzetnika, plaćaće čak 200.000 dinara.

Preduzetnici treba da obrate pažnju na ove promene i prilagode svoje poslovanje u skladu sa novim propisima kako bi izbegli nepotrebne troškove i osigurali da posluju u skladu sa zakonom.

 

Zaključak

Izmene u propisima o eko taksama u Srbiji donose značajne promene za preduzetnike, koji će sada biti razvrstani u različite kategorije prema veličini i uticaju na životnu sredinu. Preduzetnici bi trebali biti svesni ovih promena i prilagoditi svoje poslovanje kako bi ispunili nove zahteve i izbegli veće troškove.

Pravovremeno podnošenje prijave i razumevanje novih propisa ključni su za uspešno poslovanje u novom okruženju. Preduzetnici bi trebali konsultovati stručnjake kako bi osigurali da su usklađeni sa svim zakonskim zahtevima i obavezama.